Co je to Košer?

Slovo košer znamená řádný, čistý nebo akceptovatelný a jako takové je užíváno v anglickém jazyce. Samotná pravidla, zákony a nařízení košer však pocházejí z bible, konkrétně jsou uvedeny v talmudu a jiných židovských tradicích. Tyto zákony a nařízení jsou aplikovány po staletí, za všech podmínek a situací, stejně jako v dávných dobách i v době dnešní – moderní – pod stálým dohledem

Jistě znáte některá více či méně známá pravidla a požadavky, ale můžete být také překvapeni rozsahem zákazů a regulací, o kterých ani netušíte.

Bible zná základní kategorie potravin, které nejsou košer. Mezi tyto kategorie patří určité druhy drůbeže, ryb (stejně tak jako vepř, králík, orel, sova, mečoun anebo žralok), veškeré dary moře, hmyz a dravci. Druhy, které jsou povoleny a jsou považovány za košer, pak musí být poraženy speciální technikou, to vše za přesně určených podmínek. Dále pak mezi základní pravidla patří, že maso a mléko nesmí být vyráběno ani konzumováno společně.

Proč tedy tolik potravin potřebuje košer dohled při výrobě? Tak například: proč bramborové lupínky a obiloviny nejsou automaticky košer, když neobsahují maso, drůbež, rybu nebo hmyz? Odpověď je jednoduchá: Veškeré suroviny použité při výrobě musí být taktéž košer. Tak tedy: obiloviny nemusí být košer, protože mohou obsahovat dochucovadla, která mohou zahrnovat pižmo získané z lasicovité šelmy (která není košer). Bramborové lupínky pak nemusí být košer, pokud je rostlinný olej užitý při smažení dezodorizován na vybavení, které je využíváno pro výrobu loje (vepřového). Prakticky vzato vybavení, které je používáno pro tepelné zpracování potravin, jež nejsou košer, nemůže být použito při výrobě košer potravin bez toho, aniž by bylo předem schváleno pro výrobu košer potravin.

Home » Základy Košer » Co je to Košer?