Zavazujeme se k ...

zachovává nejpřísnější důvěrnost. Velmi citlivě vnímáme potřeby námi certifikovaných společností a ctíme soukromou povahu důvěrných informací a obchodních tajemství výrobců.

Je přirozené, že můžete mít určité obavy, pokud jde o zpřístupnění tajných postupů a důvěrných procesů, které se týkají výrobků vyráběných ve Vašem závodě.

Pověst , pokud jde o její integritu, a ochota stovek společností, které nám umožňují přistupovat k těmto informacím, by Vás měly dále přesvědčit, že Vaši důvěru nezklameme. Buďte ujištěni, že veškeré informace, které nám poskytnete, budou vedeny v přísné důvěrnosti. Ve skutečnosti je náš slib důvěrnosti jasně uveden ve všech našich certifikačních dohodách.

požaduje zpřístupnění některých informací chráněných zákonem, protože pro certifikační proces košer je nezbytné, aby nám byly známy všechny přísady, veškeré vybavení a veškeré postupy používané v závodě, kterému udělujeme osvědčení košer.

V případě jakýchkoliv dalších otázek ohledně důvěrnosti se na nás bez váhání obraťte se svými dotazy.

Home » Základy Košer » Prohlášení o důvěrnosti